ZOV DIVLJINE, Masculine-Feminine, LJETNI (RE)TREAT

*for English please scroll

 ZOV DIVLJINE
Masculine-Feminine
LJETNI (RE)TREAT
Integrativna tjelesno-orijentirana terapija, plesna praksa Movement Medicine i druge prakse
Vodi: Kaya Tamara Sertić

17.-24.6.2021.
Otok Korčula

*ovaj događaj biti će dvojezičan (hrvatski i engleski)

I ove godine vraćamo se na predivnu Korčulu u sedmodnevnom izdanju da zaronimo u užitke života – najviše što možemo.

Zov divljine je poslastica na početku ljeta čiji je fokus otvaranje prostora za užitak, opuštanje i otpuštanje, slobodu, povezivanje i dublji, uzemljeniji i bogatiji i življi način života.

Kroz različite drevne i suvremene prakse istraživati ćemo kako ogromni potencijal koji svatko od nas posjeduje možemo još više dovesti u svoj život, i to na svim razinama našeg postojanja – od one fizičke i materijalne do duhovne.

Ovogodišnja tema je Masculine-Feminine, muški i ženski princip, arhetipske energije koje postoje u svakome od nas i u svijetu oko nas. Upoznavanje ovih principa, njihov ples i ravnotežu, njihovu mogućnost kreacije i učenje njihovih kvaliteta daje nam tlo za našu esenciju, bez obzira na spol i rod, da se usidri i živi iz mjesta punine.

Kroz sedam dana bavit ćemo se ovim principima u njihovoj tjelesnoj, emocionalnoj, mentalnoj ekspresiji, u senzualnom i seksualnom aspektu, u kreativnom aspektu, u intimi odnosa sa sobom i kako se to manifestira u odnosima s drugima.

Istražiti koristiti riznicu energije koja se u njima nalazi, kako biti prisutan u odnosima s tom sviješću i kako omekaniti otpustiti i prepustiti se kada treba, a kako krenuti u akciju i manifestaciju sa svim integritetom kada je za to vrijeme. Baviti ćemo se i prostorom stapanja muškog i ženskog principa u nama, kako se to manifestira u našim odnosima i koju kreativnu i magnetsku snagu taj prostor donosi.

Zov Divljine poziv da se utjelovimo još više u sočnosti onoga što jesmo, u ljepoti življenja i užitku povezivanja sa sobom i sa svijetom.  On je prostor podsjetnika i dozvole da se razmaknemo stare ego prepreke i uvjerenja, iskusimo život na drugačiji način i otvorimo put integracije u svakodnevicu.

Zov Divljine odvija se i u dvorani i u prirodi – na otvorenome, a naglasak je balans između istraživanja i uživanja, kako unutar sessiona, tako i izvan njih.

Neke od područja kojima ćemo se baviti su:

–       tijelo i protok (otvaranje napetosti i blokova, omekšavanje struktura i osnaživanje tjelesnog kapaciteta za protok emocija i užitka)
–       srce, emocije, ljubav i užitak u odnosima

–       Ženski i Muški princip u nama:
o   kvalitete i sjena (osobno i kolektivno/arhetipski)
o   odnos ovih principa
o   snaga oba principa
o    ljubavni odnosi
o   povezivanje sa svijetom iz ovih mjesta (biti žena i biti muškarac s  oba principa u svijetu danas)
o   seksualnost i seksualna energija ovih principa (osobno istraživanje u sigurnom prostoru)
o   kreativna snaga
o   ravnoteža i prakse koje ju podržavaju

 

–       divljina iz esencije
–       povezivanje s vlastitim duhom
–       strast prema (svom) životu i bivanje u kreativnoj seksualnoj životnoj sili
–       osnaživanje osobnosti (ega –osobe koja jesam) da propusti esenciju (ono tko sam u svojoj prirodi) kroz sebe

U  sklopu (re)treata imati ćemo i tri zajedničke večeri te jedan dnevni Vision Quest

 1. Community sharing gdje ćete oni koji žele moći izvesti nešto (pjevanje, sviranje, gluma, slam poetry, performans…)
 2. Story-telling – vrijeme gdje međusobno dijelimo osobne priče oko vatre
 3. Movement Medicine plesna ceremonija
 4. Vision Quest – drevna tradicija meditacije u prirodi za traženje vizije daljnjih koraka

 

 • Prakse koje ćemo koristiti:
 • prakse tjelesno-orijentirane terapije
 • plesna praksa Movement Medicine
 • tehnike disanja i određene tantričke prakse
 • prakse Amazone (rad sa snovima, povezivanje s prirodom, međupovezanost u zajednici)
 • glazba i zajedničko sviranje i  pjevanje

 

Za koga je ovaj Re(Treat)?

Za sve zainteresirane s prethodnim iskustvom u nekoj od tjelesno-duhovnih praksi, sa znatiželjom i zovom na ovaj podij, s unutarnjim resursima sigurnosti za integraciju širenja i rasta u svoj potencijal.

Lokacija:
Raditi ćemo u velikoj školskoj dvorani na Žrnovu u okolici borove šume.

 

Raspored:

Prvi dan (17.6.) počinjemo s radom u 17h podne, a zadnji dan (24.6.) završavamo u 13.00 sati
Vrijeme održavanja sessiona biti će od 10 do 13 te 14.30 do 16h.
Pauza za ručak biti će od 13.00 do 14.30.
U danima s večernjim sessionom onaj popodnevni će biti završiti ranije, a imati ćemo i jedno do dva slobodna popodne.

Večernji sessioni biti će u trajanju od 1.5h osim plesne ceremonije koja će trajati duže.

Cijene:
1000kn za prijave do 1.5.2022.
1250kn za prijave do 1.6.2022.
1500kn za prijave od 2.6.2022.

Moguće je plaćanje u 3 rate.

Postoje i 3 mjesta u radnom timu. Za radni tim cijena je 60% cijene ovisno o  trenutku prijave.

Ukoliko želite sudjelovati, a niste u mogućnosti platiti puni iznos, javite mi mailom na info@movewithkaya.com, postoje 3 podržana mjesta.

*U slučaju otkazivanja događaja od strane organizatora sve uplate biti će vraćene unutar 14 dana
*U slučaju last minute otkazivanja uzrokovanog covidom od strane sudionika, organizator će također vratiti puni iznos

 

Prijava:
Prijava je važeća nakon što ispunite prijavnicu te uplatite nepovratnu akontaciju u iznosu od 400kn.
Prijavnicu možete ispuniti ovdje: https://forms.gle/mFRmgtHZSctTkFdSA

Smještaj
Smještaj se plaća odvojeno, a možete ga organizirati samostalno ili u sklopu retreata.

 

U sklopu retreata organizirali smo smještaj u Apartmanima Pinta, a cijene su
Apartmani 2A i 2B (za po dvoje) su po 45,00€. (22,5€ po osobi)
Apartman za 4 ljudi je 72,00€.  (18 € po sobi)
Apartman za 5 ljudi je 86,00€. (17.5 € po osobi)

*Cijene su za cijeli apartman po noćenju.

http://pinta-apartments.com/apartments/

te u nekoliko apartmana u okolici.

Za smještaj se možete obratiti organizatorici Ivki na  092 2051 181 (Ivka Lipanović) ili na mail ivka.lipanovic@hotmail.com

Hrana
U sklopu retreta biti će organiziran i zajednički ručak u obližnjem agro-ekoturističkom imanju. On se plaća dodatno i nije obavezan.

Za pitanja i dodatne informacije vezane za sam retreat možete mi se javiti na info@movewithkaya.com

 


 

Here we go again!
Kaya

INTO THE WILD
MASCULINE – FEMININE
SUMMER (RE)TREAT

Integrative body-oriented therapy, Movement Medicine dance practice and other creative and expressive practices
With Kaya Tamara Serti

June 17th – June 24rd
Island Korcula, Croatia

Once again we are coming back to the beautiful Island Korcula for a deep and rich 7-day emersion into the pleasures of life – to the best that we can.

Into the Wild is a real treat at the beginning of the summer whose aim is to open the capacity for pleasure, relaxation, release, freedom, connection and a deeper, more grounded, more rich and abundant way of life.

Through different indigenous and contemporary practices we will be exploring how to bring the vast and rich potential that every one of us has more into our lives and to all the levels of our existence – from physical and material all the way to spiritual.

This year’s topic is Masculine-Feminine, the masculine and feminine principle, the archetypal energies that exists in us and around us. Getting to know these two principles, their dance and their balance, possibility of creation and learning about their qualities offers a firm ground for our essence to come through.

In seven days we will be exploring these principles in their physical, emotional and mental expression, in their sensual and sexual aspect, – in intimate and safe setting, in their creative aspect and how does that manifest in our lives.

We will be exploring storage of energy that masculine and feminine principles contain, how to be present in life and in relationships with them, how to soften and surrender, and how to get going, get active and manifest with integrity.

We will also be exploring the place of meeting feminine and masculine within us, how does that show in our relationships, and what is the creative and magnetic power that place contains.

Into the Wild is a call for embodying the juiciness that we are, embodying the beauty of being alive and pleasure of being in connection with yourself and with the world. It is a space of reminder and permission to dissolve old ego stories and beliefs, to experience life in a whole new way and open the path of integrating it into our everyday life.

Into the Wild will be taking place both in the room and outside – in nature, with the emphasis between exploration and enjoyment, in the sessions and around them.

 

*this event will be bilingual (english and croatian)

Some of the areas of our focus will be:
–       body and flow of energy
–       heart, emotions, love and pleasure in relationships

–       Masculine and Feminine principles:
o   light and shadow aspects (personal, collective, archetypal)
o   relationship between these two principles
o   their power
o    manifestation in love relationships
o   connecting with the world from these places (how to be a woman or a man in the world today having both of these principles)
o   sexuality and sexual energy of these energies (personal exploration in a safe space)
o   their creative power
o   balance between them and practices that support it

–       wilderness of your essence
–       connection with our own spirit
–       passion towards (our own) life and being in the creative sexual life force
–       empowerment of personality (who I am) in order to let the essence (who I am in my deep nature) shine through us
–       …

As a part of (re)treat we will have 3 evening sessions together + 1 day session in nature

 1. Community sharing where we will give space for you to sing, play, act, do a slam poetry, performance…)
 2. Story-telling evening – time to share our stories around the fire
 3. Movement Medicine dance ceremony
 4. Vision Quest

We will be using:

 • Practice of body-oriented psychotherapy
 • Movement Medicine
 • Breathing techniques and specific tantric exercises
 • Indigenous practices (dream work, connection with nature, community interconnection)
 • Music, playing and singing

 

Who is this for?

This (Re)Treat is open for everybody interested with an experience in some of the embodied spiritual practices, with curiosity and inner call to be on this dance floor, with inner resources of safety needed to integrate expansion and growth into your potential.

 

Location:
We will be working in a big school hall at Žrnovo surrounded by the pine tree forest.

 

Schedule:

We start on June 17th  at 5pm and finish on June 23rd at 1pm.
During retreat sessions will be in two parts – morning (10am – 1pm) and afternoon (2.30pm – 4.00pm).
Lunch break 1pm – 2.30pm
In the days that we have evening sessions we will finish earlier.
We will also have one or two free afternoon without the session.

Evening sessions will last for 1.5hours except the dance ceremony, which will last longer.

Price:
135€ for application until  May 1st 2022
165€ for application until June 1st 2022
200€ for application after June 2nd 2022

It is possible to pay in 3 installments.

Also, there are 3 crew places. Price for the crew is 60% of the retreat depending on the time of application.

If you would like to participate,  but cannot pay the full price, you can contact me via email info@movewithkaya.com, there are 3 supported places available.

*In case of cancelation of this event by organizers all payments will be refunded in full in 14 days.
*In case of last minute cancelation by participants due to covid, organizer will also be fully refunded.

Application:
You can apply through application on the link and paying the nonrefundable 55deposit.
https://forms.gle/mFRmgtHZSctTkFdSA

Food
There will be organized lunch in a local agro-ecotourism that is paid extra and is not mandator.

Accomodation

Accomodation is not included in the price of the retreat and it is payed extra.
You can book accomodation on your own or book through the reatreat organization .

We have arranged accomodation in Apartments Pinta:
Apartments 2A and 2B (2 persons) – 45,00€  (22.5 € per person per night)
Apartment for 4 persons – 72,00€ (18,00 € per person per night)
Apartment for 5 person – 86, 00€ (17.5€ per person per night)

These prices are for a whole apartment per night. Single price is full price divided by the number of people staying.

http://pinta-apartments.com/apartments/

also, we have arranged a few other apatments in the area.

For booking accommodation through us you can contact Ivka at +385 92 2051 181 or email ivka.lipanovic@hotmail.com
For questions and additional information about the retreat you can contact me at
info@movewithkaya.com.

Really looking forward to this!

Kaya

Tags: