PROGRAMI ZA DJECU

 

Programi za djecu namijenjeni su djeci predškolske i osnovnoškolske dobi. Bilo da se radi na motivaciji za školu ili pak na socijalnim i emocionalnim vještinama, ovi programi uključuju učenje prepoznavanja i imenovanja emocija u različitim aspektima života te pronalaženje najboljih načina kako se s tim emocijama nositi. To može biti u obliku individualnog rada, koji je prilagođen specifičnostima i potrebama svakog djeteta, ili u obliku grupnog rada u kojem se dijete ima priliku povezati s vršnjacima uz stručnu pomoć u sigurnom okruženju.

Uz navedeno, programi za djecu obuhvaćaju i savladavanje vještina učenja koje se ne odnose samo na školsko gradivo nego i na proces upoznavanja svijeta oko sebe kroz kreativnost, inspiraciju, slobodu i igru.

 

INDIVIDUALNI RAD
RAD U MALIM GRUPAMA
PROGRAM POMOĆ U UČENJU