ZOV DIVLJINE – LJETNI (RE)TREAT

***for English please scroll***

ZOV DIVLJINE
LJETNI (RE)TREAT
Integrativna tjelesno-orijentirana terapija, plesna praksa Movement Medicine i druge prakse
Vodi: Kaya Tamara Sertić
18.-23.6.2021.
Korčula

*ovaj događaj biti će dvojezičan (hrvatski i engleski)

U svakome od nas postoji ono što se u drevnim praksama naziva Unbroken (neslomljeno) – dio nas koji je čitav, živ, žilav, energičan, bogat, kreativan, divlji i strastven. U svakome od nas postoji mjesto u kojemu je sve u redu – dublja vlastita inteligencija u nama, ogromna količina često potisnute i često zaboravljene snage, vlastite sočnosti i divljine, naše prirode koja, jednom kada se otvori, transformira, kreira i usmjerava naš život na način koji podržava tko smo u svojoj suštini.

Nadam se da je svatko od nas barem jednom u  životu imao iskustvo ‘jahanja na valu’, ono kada ‘sve ide’, kada  se ‘stvari same otvaraju’,  kada se život događa, a mi tečemo zajedno s njime. Iz mog iskustva to se dešava onda kada smo u skladu s dubljom prirodom, dubljom istinom, dubljim strastima, čežnjama i potrebama i da dopustimo povjerenje prema sebi i samim time nečim većim od nas.

Često da bismo došli do tih mjesta, autentičnih, dubljih, kreativnih, strastvenih, putenih, ljubavnih, snažnih, energičnih i živih dijelova sebe moramo proći kroz slojeve navika, iskustava, preuzetih obrazaca (obiteljskih  i društvenih) utkanih u našem tijelu i psihi u energetskom, emocionalnom i mentalnom obliku. I upravo u tome nam pomažu različite tjelesne prakse – da dođemo do dubljeg iskustva sebe nakon kojeg stvari više nikada nisu iste – nakon kojeg je vratiti se na ‘staro’ nezamisliva pomisao. To je ponekad jedno veliko iskustvo koje nam mijenja život. Često je to ipak niz trenutaka u kojima se iskustva slažu dok novi osjećaji, misli i način bivanja i življenja ne prevagnu.

Na ovom ljetnom (re)treatu naglasak će biti upravo na tome – istraživanju i osnaživanju dubljih, iskrenih i stvarnih dijelova sebe, na povezivanje sa sobom, s prirodom,  s vlastitom prirodom, unutarnjom divljinom – DIVLJINOM TIJELA, SRCA, UMA I DUHA – sa sočnosti postojanja i življenjem toga u svakom svom udahu, na svakom svom koraku. Naglasak će biti i na povezivanju s ljetom i njegovim čarima, povezivanju s drugima, na otvaranju, širenju, užitku, strasti, slobodi i vlastitoj divljini postojanja.

Neke od područja kojima ćemo se baviti su:

 • tijelo i protok (otvaranje napetosti i blokova, omekšavanje struktura i osnaživanje tijelesnog kapaciteta za protok emocija i užitka)
 • srce, emocije, ljubav i užitak u odnosima
 • seksualnost i seksualna energija
 • znatiželja, kapacitet i uloga uma
 • povezivanje s vlastitim duhom
 • vlastita strasti prema (svom) životu
 • osnaživanje osobnosti (ega –osobe koja jesam) da propusti esenciju (ono tko sam u svojoj prirodi) kroz sebe

U  sklopu (re)treata imati ćemo i tri zajedniče večeri:

 1. Community sharing gdje ćete oni koji žele moći izvesti nešto (pjevanje, sviranje, gluma, slam poetry, performans…) 2. Story-telling – vrijeme gdje međusobno dijelimo osobne priče oko vatre 3. Movement Medicine plesna ceremonija


Prakse koje ćemo koristiti:

 • prakse tjelesno-orijentirane terapije
 • plesna praksa Movement Medicine
 • tehnike disanja i određene tantričke prakse
 • prakse Amazone (rad sa snovima, povezivanje s prirodom, međupovezanost u zajednici)
 • glazba i zajedničko sviranje i pjevanje

LOKACIJA:
Raditi ćemo u velikoj školskoj dvorani na Žrnovu u okolici borove šume.

RASPORED:

Prvi dan (18.6.) počinjemo s radom u podne, a zadnji dan (23.6.) završavamo u 13.00 sati Vrijeme održavanja sessiona biti će od 10 do 13 te 14.30 do 16h.
Pauza za ručak biti će od 13.00 do 14.30.
U danima s večernjim sessionom onaj popodnevni će biti završiti u 15.30, a imati ćemo i jedno slobodno popodne.

Večernji sessioni biti će u trajanju od 1.5h osim plesne ceremonije koja će trajati duže.

CIJENA:
1000kn za prijave do 1.5.2021.
1250kn za prijave do 1.6.2021.
1500kn za prijave od 2.6.2021.

Moguće je plaćanje u 3 rate.
Postoje i 3 mjesta u radnom timu. Za radni tim cijena je 60% cijene ovisno o  trenutku prijave.
Ukoliko želite sudjelovati, a niste u mogućnosti platiti puni iznos, javite mi mailom na info@movewithkaya.com, postoje 3 podržana mjesta.

*U slučaju otkazivanja događaja od strane organizatora sve uplate biti će vraćene unutar 14 dana *U slučaju last minute otkazivanja uzrokovanog covidom od strane sudionika, organizator će također vratiti puni iznos

PRIJAVA:
Prijava je važeća nakon što ispunite prijavnicu te uplatite nepovratnu akontaciju u iznosu od 400kn.
Prijavnicu možete ispuniti ovdje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJobMvVFKxvxDbmD70l1Jpoa__zqFlQcUdTnnSojrbJdKP8A/viewform?usp=sf_link

SMJEŠTAJ:
Smještaj se plaća odvojeno, a možete ga organizirati samostalno ili u sklopu retreata.
U sklopu retreata organizirali smo smještaj u Apartmanima Pinta, a cijene su Apartmani 2A i 2B (za po dvoje) su po 40,00€. (20€ po osobi) Apartman za 4 ljudi je 70,00€.  (17.5€ po sobi) Apartman za 5 ljudi je 80,00€. (16€ po osobi)
*Cijene su za cijeli apartman po noćenju.

http://pinta-apartments.com/apartments/

te u nekoliko apartmana u okolici.
Za smještaj se možete obratiti organizatorici Ivki na  092 2051 181 (Ivka Lipanović) ili na mail ivka.lipanovic@hotmail.com
Za pitanja i dodatne informacije vezane za sam retreat možete mi se javiti na info@movewithkaya.com

Veselim (nam)  se!

Kaya

 

————————

INTO THE WILD

SUMMER (RE)TREAT
Integrative body-oriented therapy, Movement Medicine dance practice and other creative and expressive practices
With Kaya Tamara Sertic
June 18th – June 23rd
Island Korcula, Croatia

*this event will be bilingual (english and croatian)

In every one of us there is something that many ancient practices call Unbroken – a part of us that is whole, alive, full of life and energy, rich, creative, passionate and wild. In every one of us there is a place where everything is okay, everything was and will be okay – the place of much deeper intelligence within us, an enormous amount of often suppressed and sometimes forgotten power, juiciness and wilderness, our own nature which once that is opened transforms, creates and directs our life in a way that supports who we truly are.

I hope that each one of us has at least once in our life had that experience of ‘riding on the wave’ when ‘things just happen’, when life happens and we flow with it. In my experience that happens when we are in alignment with our deeper nature, our deeper truth, passion, longings and needs and when we allow the trust ourselves and trust something bigger than us.

To get to these authentic, deeper, creative, passionate, loving, powerful, wild and alive parts of us often we need to go through the layers of habits, experiences, inherited patterns (from our families and societies), that are knitted into our bodies and psyches in energetic, emotional and mental forms. That is why we need different embodied practices to help us reach a much deeper experience of Self. Once we have that experience things are never the same again – going back to the ‘old ways’ is often unthinkable. Sometimes it is one big life changing experience, but often it is a series of events and experiences that create new feelings, ways of living and being that in one moment become are typical, normal way of life.

In this summer (re)treat we will be focusing exactly on that – on the exploration and empowerment of deeper, real and authentic parts of ourselves, on connection with the self, with nature, with our own nature, inner wilderness – WILDERNESS OF OUR BODY, HEART, MIND AND SPIRIT – with the pleasure of our existence and walking and breathing from that place. We will be focusing on connecting with the season of summer, on connecting with each other,  on opening, expansion, pleasure, passion, freedom and the wilderness of our personal existence.

Some of the areas of our focus will be:

 • body and flow of energy
 • heart, emotions, love and pleasure in relationships
 • sexuality and sexual energy
 • curiosity, capacity and the role of mind
 • connection with our own spirit
 • passion towards (our own) life
 • empowerment of personality (who I am) in order to let the essence (who I am in my deep nature) shine through us
 •  …

As a part of (re)treat we will have 3 evening sessions together:

 1. Community sharing where we will give space for you to sing, play, act, do a slam poetry, performance…)
 2. Story-telling evening – time to share our stories around the fire
 3. Movement Medicine dance ceremony

We will be using:

 • Practice of body-oriented psychotherapy
 • Movement Medicine
 • Breathing techniques and specific tantric exercises
 • Indigenous practices (dream work, connection with nature, community interconnection)
 • Music, playing and singing

Location:

We will be working in a big school hall at Žrnovo surrounded by the pine tree forest.

Schedule:

We start on June 18th  at 12.00 (noon) and finish on June 23rd at 1pm.
During retreat sessions will be in two parts – morning (10am – 1pm) and afternoon (2.30pm – 4.00pm).
Lunch break 1pm – 2.30pm.
In the days that we have evening sessions we will finish at 3.30pm.
We will also have one free afternoon without the session.
Evening sessions will last for 1.5hours except the dance ceremony which will last longer.

Price:

135€ for application until  May 1st 2021 165€ for application until June 1st 2021 200€ for application after June 2nd 2021

It is possible to pay in 3 installments.

Also, there are 3 crew places. Price for the crew is 60% of the retreat depending on the time of application.

If you would like to participate,  but cannot pay the full price, you can contact me via email info@movewithkaya.com, there are 3 supported places available.

*In case of cancelation of this event by organizers all payments will be refunded in full in 14 days.
*In case of last minute cancelation by participants due to covid, organizer will also be fully refunded.

Application:You can apply through application on the link and paying the nonrefundable 55€ deposit.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJobMvVFKxvxDbmD70l1Jpoa__zqFlQcUdTnnSojrbJdKP8A/viewform?usp=sf_link

Accomodation:
Accomodation is not included in the price of the retreat and it is payed extra.
You can book accomodation on your own or book through the reatreat organization.

We have arranged accomodation in Apartments Pinta:
Apartments 2A and 2B (2 persons) – 40,00€  (20€ per person per night) Apartment for 4 persons – 70,00€ (17.5€ per person per night) Apartment for 5 person – 80,00€ (16€ per person per night)

These prices are for a whole apartment per night. Single price is full price divided by the number of people staying.
http://pinta-apartments.com/apartments/also, we have arranged a few other apatments in the area.

For booking accommodation through us you can contact Ivka at +385 92 2051 181 or email ivka.lipanovic@hotmail.com
For questions and additional information about the retreat you can contact me at info@movewithkaya.com.

Really looking forward to this!

Kaya

Tags: