PROGRAMI ZA DJECU I ADOLESCENTE

PROGRAMI ZA DJECU I ADOLESCENTE

Matea Blažević,  prof. psihologije
Psihološki centar Blažević

 

Programi za djecu i adolescente su: Pomoć u učenju, Profesionalna orijentacija, Individualni rad s djecom i adolescentima te Grupni rad s djecom i adolescentima. Svi programi dostupni su i online za djecu i adolescente koja žive van Zagreba.

 

POMOĆ U UČENJU

Program Pomoć u učenju osmišljen je kao kontinuirani rad i podrška za učenike osnovnoškolske i/ili adolescentske dobi u savladavanju školskog gradiva i u uklapanju u školski sustav. Okolnosti koje dovode do poteškoća u praćenju školske nastave su mnogobrojne, a samo neke od njih specifične su teškoće u učenju poput emocionalnih poteškoća (strah od odgovaranja, sram od izlaganja i slično), disgrafije, disleksije, diskalkulije te problema s motivacijom. U kontinuiranom individualnom radu program objedinjuje razne tehnike učenja na konkretnom školskom gradivu te individualne načine motiviranja i organizacije uz savjetovanje roditelja. Individualni rad izvodi se u prostoru gdje dijete inače razvija samostalne radne navike – njegovom domu. Cilj je programa dugoročno razvijanje vještina učenja koje nadilaze zahtjeve gradiva određenog razreda te stvaranje radnih navika i postepeno preuzimanje vlastitih odgovornosti kroz kreativan proces učenja.

 

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Program profesionalne orijentacije zamišljen je kao oblik podrške djeci koja donose odluke o nastavku obrazovanja – izboru srednje škole, gimnazije, fakulteta ili pak edukacija i viših škola. Tijekom radionica želimo odgovoriti na pitanje – što je bitno kako bi moje dijete jednoga dana uspjelo naći posao s kojim će biti zadovoljno?  Je li to upasti u baš određenu srednju školu, više učiti, istražiti svoje talente ili naučiti se prezentirati i izboriti za sebe? Koje vještine treba izgraditi? Koje su mogućnosti? I na kraju, što zapravo dijete ili mlada osoba želi? U manjim vršnjačkim grupama istraživat ćemo vlastite talente, mjesta na kojima želimo raditi, vježbati upornost i samoprezentaciju, ali i otkrivati strasti.

 

INDIVIDUALNI RAD S DJECOM

Ovaj oblik rada uključuje rad s djetetom i roditeljima na specifičnom razvojnom izazovu ili na problemu s kojim dijete, tj. obitelj dolazi. Bilo da se radi o temama koje su učestale u određenom periodu djetinjstva, kao što je prilagodba na školu, promjene u obitelji (kao što su novi brat ili sestra) i teškoće s učenjem i organiziranjem vlastitog vremena ili pak o specifičnim pitanjima poput ispada bijesa ili sramežljivosti kod djeteta, naglasak rada stavlja se na prepoznavanje i razvijanje jakih strana koje mogu pomoći djetetu u nošenju s teškoćama odrastanja i svakodnevice. Rad je koncipiran kroz igru, glumu i crtež. Dijete u radu ima podršku pri izražavanju svega što ga tišti i što mu/joj je teško.

 

RADIONICE ZA DJECU

Blagodat grupnog rada nalazi se u tome da dijete ima priliku vidjeti da nije samo u pojedinom problemu ili pitanju s kojim se susreće. U isto vrijeme, djetetovo otvaranje po pitanju vlastitih emocija i osobina koje prati pažnja vršnjaka usmjerena kroz stručno vodstvo vrlo je često lijek koji je djetetu potreban da u sebi izgradi osjećaj sigurnosti kako je dovoljno dobro upravo takvo kakvo jest. Rad u maloj grupi služi onim najtišima, da bi bili viđeni, a i onim najglasnijima, da nauče dijeliti prostora s drugima.

 

PROGRAMI ZA ADOLESCENTE

Programi za adolescente namijenjeni su mladima srednjoškolske dobi ili pak onima koji su tek stupili u svoje dvadesete. Bilo u individualnome ili u grupnome radu, u ovim je programima naglasak stavljen na istraživanje pitanja poput tko sam zapravo ja, kakva ili kakav želim biti te kako da uvijek iznova pronađem svoje sigurno i čvrsto mjesto u svijetu oko sebe. Cilj je programa za adolescente raditi na širenju njihova emocionalnog i misaonog kapaciteta kako bi se mogli susresti sa svime što postoji u njima samima, učiti ih kako biti slobodan te kako preuzeti odgovornost za sebe s užitkom, zabavom i sigurnošću.

prof. psihologije Matea Blažević
e-mail: matea@centar-blazevic.com

Tags: