PLEASURES OF LIFE, MOVEMENT MEDICINE DANCE CEREMONY, ONLINE, 25.2.2022.

UŽITAK ŽIVOTA
MOVEMENT MEDICINE PLESNA CEREMONIJA
ONLINE
25.2.2022.
19.00-20.30 CET

vodi: Kaya Tamar Sertic

(HRV/ENG)

***for English please scroll***

 

Užitak. Čak i sama riječ nosi snažno značenje koje priziva toliko različitih osjećaja za svakoga od nas.  Priče koje nosimo o užitku, što on za nas znači, smijemo li ga osjećati, živjeti, zaslužujemo li ga, trebamo li ga se sramiti i kako užitak života rezonira s duhovnim putem, samo su neki od slojeva koje nosimo. Što ako smo ovdje da uživamo? Da uživamo u sebi, u drugima, u tome da smo živi u ovom tijelu na ovoj zemlji, što ako je to dio našeg duhovnog puta? Što ako, samo na sekundu, prestanemo sa svim tim ‘teškim radom’ i dozvolimo magiji života da nas dotakne jednako toliko, ili čak i više od onoga što dozvoljavamo boli? Što ako se izaberemo fokusirati na ljepotu ne zato da okrenemo glavu od teškoća nego da se centriramo u tome da smo prekrasna, možna, kreativna ljudska bića koja zaslužuju najbolje?

Na ovoj ceremoniji ćemo se fokusirati na ono što nas podržav da iskusimo život u njegovoj punoj magiji – koji je to put da otvorimo tijelo, srce i um da e povežemo s onim što nas ispunjava. Istraživati ćemo koji su to načini da se prepustimo užitcima života još i više i da pozovemo resurse da nas podrže u tome.

Kao i uvijek, vaše osobne namjere su dobrodošle.

Prijašnje iskustvo nije potrebno, ali je potrebna želja za plesom, privatni prostor i stabilna net veza. Ali i to, zajedno sa svim ostalim, možemo prepustiti Velikom Duhu.

Vidimo se uskoro!

Kaya

Cijena: 100kn

Ukoliko niste u mogućnosti platiti punu cijenu, postoji i opcija ‘plati koliko možeš’.

Prijava: Za sudjelovanje je potrebno ispuniti prijavnicu na sljedećem linku:
https://forms.gle/SMomr1v2jsE63yGj7, a potom ćete dobiti podatke za uplatu.

Po uplati će vam na mail stići ZOOM link.

Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno se javite.
Vidimo se uskoro!
Kaya

 


 

PLEASURES OF LIFE
MOVEMENT MEDICINE DANCE CEREMONY
ONLINE
25.2.2022.
19.00-20.30 CET

with: Kaya Tamara Sertic

Pleasure. Even the word itself carries strong meanings that evoke different feelings in every one of us. The stories about what pleasure means to us, are we allowed to feel it, live it, are we deserving, should we feel ashamed and how do life pleasures resonate with the spiritual path are just some of the layers we all carry. What if we are here to enjoy? ourselves, each other, being alive in this body on this Earth and that is a part of our spiritual path? What it, just for a second, we stop all the ‘hard work’ and allow the magic of life to touch as just as much and even more we allow the pain to be present? What if we choose to focus on beauty not to look away from the difficulties, but to center ourselves in the deserving, creative, beautiful and powerful beings we are?

On this ceremony, we will be focusing on what supports you to experience life in its full magic – what is the way to open up the body, heart, and mind to feel connected with what fulfills you. We will be exploring what are the ways to surrender to the pleasures of life even more and call our resources to support us in it. As always, your personal intention is welcome.

Prior experience is not needed, but you do need a desire to dance, private space, and stable wifi. But even that, with everything else, we can surrender to Great Spirit.

Looking forward to seeing you soon!

Kaya

Price: 100kn / 15e

If you are not in a possibility to pay the full price, there is ‘pay what you can’ option available,

Application needed. You can apply through the Application Form on this link:

https://forms.gle/F1sYmDu4vjQpLsUz8

After filling out the application you will receive payment info on your email. After the payment an email with ZOOM link and guidelines will be sent to you.

If you have any other questions, please be in touch.

 

Tags: