KONTINUIRANA GRUPA «POMOĆ U UČENJU»

KONTINUIRANA GRUPA «POMOĆ U UČENJU»
RADIONICA ZA DJECU I MLADE
Voditelj: Karlo Meštrić mag. soc., vanjski suradnik Psihološkog centra Blažević

Od jeseni 2019. do danas, školski sustav prolazi jedinstveno kompliciran period i ova je grupa nastala kao odgovor na tu situaciju. Grupni rad pomoći u učenju pokazao se kao izuzetno koristan te nam je drago da nastavljamo s ovim oblikom rada.

Cilj grupe je da pomognemo djeci  koja trenutno imaju poteškoće u savladavanju gradiva, radnim navikama, motivaciji. Koristeći resurs grupe, jednom tjedno uče savladavati “školske” probleme: kako se organizirati i strukturirati u samom procesu učenja. U radu se bavimo konkretnim gradivom, zadaćama i obvezama djeteta te ih učimo i potičemo da koriste prednosti grupe i međusobno pomažu jedni drugima.

Ritam održavanja: jednom  tjedno, termin u trajanju od 2h

Kontakt i prijave: karlo.mestric@gmail.com, Karlo Meštrić mag. soc., vanjski suradnik Psihološkog centra Blažević

 

 

 

 

 

Tags: