INDIVIDUALNI BIO-ENERGETSKI TRETMANI

INDIVIDUALNI BIO-ENERGETSKI TRETMANI
(po dogovoru)
Radi: Kaya Tamara Sertić
Nakon kraće pauze nastavljam s individualnim energetskim tretmanima. 
Tehnike iscjeljivanja kojima se koristim pripadaju širokom broju tradicija uključujući i učenja iz Amazone koja se bave  različitim oblicima healinga i cleansinga. Moguće je doći sa specifičnom temom emocionalne ili tjelesne naravi, ali nije nužno. Ovaj oblik rada može biti dodatna podrška svakodnevici.
Za booking ili dodatna pitanja možete se javite na 099 7028 389 ili na mail kaya.sertic@gmail.com

 

Tags: