‘TIJELO PRIČA’ – SIMPOZIJ INTEGRATIVNE TJELESNO-ORIJENTIRANE TERAPIJE

hand forest

 

Termin održavanja: 14.-16.10.2016.

Mjesto održavanja: Centar Meleta, Črnomerec 46, Zagreb

Organizacija i koordinacija: Centar Meleta – Matea Blažević, Eva Institoris, Mihaela Richter i Tamara Sertić

Kontakt: centar.meleta@gmail.com

 Programsku knjižicu možete preuzeti ovdje.

 

Dragi naši kolegice i kolege,

 

s obzirom da se zajednica integrativne tjelesno-orijentirane terapije unazad zadnjih par godina počinje polako, sigurno i ukorijenjeno širiti, a nas, terapeuta/ica educiranih prvenstveno u CIR-u ima sve više, povećava se i prostor za međusobnu suradnju i znanje svakoga od nas vrijedno dijeljenja. Upravo ovo bila nam je inspiracija da napravimo simpozij vrlo internog i intimnog tipa.

 

Svi prakticiramo integrativnu tjelesno-orijentiranu terapiju, no većina nas se dodatno (ili pak primarno) educirala unutar drugih škola i praksi. Isto tako, svi mi koji se bavimo isključivo znanjima stečenim na CIR-u stvaramo osobne afinitete prema određenoj problematici, produbljujemo i integriramo znanja i iskustva na nove načine.

 

Ovaj simpozij je osmišljen tako da zainteresirani ponude okvirni teorijski i iskustveni uvid, bilo u praksu kojom se bavi u svome radu, a dolazi iz nekog drugog pravca ili škole, ili bilo da nudi dublju analizu u određenu tematiku obuhvaćenu unutar tjelesno-orijentirane terapije te je kroz vlastitu praksu stekao nove uvide. Simpozij se sastoji od predavanja, radionica te diskusija i razmjena stečenih iskustava.

 

Pozivamo vas da se prijavite kao predavači/ice bilo u formatu radionica/predavanja otvorenim vašoj vlastitoj kreativnosti i afinitatima ili pak kao sudionici.

 

Kako simpozij ugošćujemo u našem prostoru Centra Meleta, ograničeni smo njime, tako da je ukupan broj predavača/ica i sudionika/ica ograničen na 20 osoba.

 

Na simpoziju će kao predavači sudjelovati Dorijan Burčul, Dane Cvijanović, Snježana Moskalj i Ana Katarina Sansević te su otvorena mjesta i za vašu prijavu.

 

Termini održavanja:

Simpozij će se održati 14.-16.10, u Centru Meleta:

*Petak 14.10. od 18.30h do 21.00h

*Subota 15.10. od 9.00h do 19.15h

*Nedjelja 16.10. od 9.00h do 13.15h te zajednički ručak.

 

Kriteriji za prijavu predavača/ica:

  • Završena edukacija na CIR-u
  • Vlastita terapijska praksa
  • Vlastito iskustvo u radu sa temom koju predlažete
  • Relevantnost teme i mogućnost njezinog korištenja u tjelesno-orijentiranom terapijskom radu

 

U slučaju velikog broja prijava za izlaganje, organizatorice će napraviti selekciju tema prema gore navedenim kriterijima.

 

Polaznike primamo po redu prijave na email: centar.meleta@gmail.com.

 

Unutar simpozija biti će održani teorijski i/ili iskustveni paneli u trajanju između jedan ili dva sata sa diskusijom ovisno o odabiru predavača/ica sa pauzama između.

 

Participacija za predavače iznosi 50,00 kn, a za polaznike 100 kn.

Participacija će biti iskorištena za materijale i troškove simpozija te zakusku.

 

Ovaj poziv upućujemo svim CIR-ovcima koji prakticiraju integrativnu tjelesno-orijentiranu terapiju, bilo kao terapeuti, ili koristeći znanja unutar neke druge profesije.

 

Molimo vas da svoju prijavu za predavača/ica ili polaznika/icu pošaljete na centar.meleta@gmail.com do 10.9.2016.

PRIJAVA za simpozij

 

 

PROGRAM

 

Petak, 14.10.2016. 

 

18.30 – 18.45h Otvaranje simpozija

 

18.45 – 19.00h Uvod, moderatorica: Tamara Sertić

 

19.00 – 19.30h ŽENA ZMAJ, projekcija dokumentarnog filma, redateljica Ivana Sansević, 33 min

 

19.30 – 19.50h diskusija

 

19.50 – 20.00h pauza

 

20.00 – 20.30h Ana Katarina Sansević : Problematika impulsa kod poremećaja hranjenja, teorijsko izlaganje

 

20.30 – 20.45h završna diskusija

 

20.45 – 21.30h zakuska

 

 

Subota, 15.10.2016.

 

I. BLOK

9.30 – 9.45h Uvod, moderatorica: Matea Blažević

 

9.45 – 11.45h Dane Cvijanović: TRE, vježbe za otpuštanje stresa, traume i napetosti, teorijsko izlaganje, iskustvene vježbe

 

11.45 – 12.00h pauza

 

12.00 – 13.30h Snježana Moskalj: Metoda fraktalnog crteža

teorijsko izlaganje, iskustvene vježbe

 

13.30 – 15.00h pauza za ručak

(zajednički ručak u prostoru)

 

 II. BLOK

15.00 – 15.15h Uvod, moderatorica: Mihaela Richter

 

15.15. – 16.45h Dorijan Burčul: Tko sam ja u partnerskom odnosu iz perspektive   muško-ženskog polariteta?

teorijsko izlaganje, iskustvene vježbe

 

16.45 – 17.00h pauza

 

17.00 – 19.00h Centar Meleta: Stvaranje polja kolektiva – razvoj osobnih kvaliteta za profesionalnu suradnju

teorijsko izlagane, iskustvene vježbe

 

19.15 – 19.30h završna diskusija

 

PROGRAM U PDF.u MOŽETE PREUZETI OVDJE: tijelo-prica_program