POMOĆ U UČENJU

 

Program Pomoć u učenju osmišljen je kao kontinuirani rad i podrška za učenike osnovnoškolske i/ili adolescentske dobi u savladavanju školskog gradiva i u uklapanju u školski sustav. Okolnosti koje dovode do poteškoća u praćenju školske nastave su mnogobrojne, a samo neke od njih specifične su teškoće u učenju poput emocionalnih poteškoća (strah od odgovaranja, sram od izlaganja i slično), disgrafije, disleksije, diskalkulije te problema s motivacijom.

 

Kako se očekivanja samih škola, roditelja, ali i djece, vrlo često razlikuju, program Pomoć u učenju koncipiran je kao most u dijalogu između svih triju strana.

Asistenti pri pomoći u učenju u suradnji s roditeljima pomažu djetetu da prihvati svoje individualne sposobnosti i dosege te da izgradi samopouzdanje uz stalnu motivaciju za učenje kroz pozitivne i podržavajuće poruke odraslih. Važno je da dijete ili adolescent zna da odrasli vjeruju u njegove sposobnosti, da ga se sluša i da je njegov stav važan i prihvaćen. Tada se stvara siguran prostor u kojem se dijete ili adolescent može suočiti sa svojim školskim preprekama i poteškoćama.

 

pomoc u ucenju

 

Koristeći kontinuirani individualni pristup u radu, program se bavi specifičnim preprekama svakog djeteta ili adolescenta. Važno je za početak otkriti koji je djetetov prirodni način učenja i na osnovu toga ga postepeno voditi da nauči organizirati svoje vrijeme te tako uspije napraviti plan za učenje i ostale aktivnosti, a sve uz stalnu podršku odraslih.

 

U kontinuiranom individualnom radu program objedinjuje razne tehnike učenja na konkretnom školskom gradivu te individualne načine motiviranja i organizacije uz savjetovanje roditelja. Individualni rad izvodi se u prostoru gdje dijete inače razvija samostalne radne navike – njegovom domu.  Cilj je programa dugoročno razvijanje vještina učenja koje nadilaze zahtjeve gradiva određenog razreda te stvaranje radnih navika i postepeno preuzimanje vlastitih odgovornosti kroz kreativan proces učenja.

 

 

Izvedba samog programa:

 

  • 90 minuta 1 – 3 puta tjedno prema dogovoru roditelja i asistenta
  • individualne konzultacije s roditeljima 1 – 2 puta u polugodištu uz redovite izvještaje o radu s djetetom
  • mogućnost sudjelovanja u tematskim edukacijskim radionicama za roditelje

 

 

Voditeljica programa:

Matea Blažević, prof. psihologije, Centar Meleta

 

Asistenti:

Mihaela Richter, Tamara Sertić, Karlo Meštrić, Mirna Varga, Maša Ilić, Nina Jelić