Početak nove godine ujedno nam daje i prostor za nove početke u nama samima – one početke koje kroz godinu često zamišljamo ili sanjamo te osjećamo kako prostor za nečim novim unutar nas polako sazrijeva. Ako smo u kontaktu sa vlastitim tijelom, ali i sa...